På denne side kan du se en kort præsentation af Svendborg Y´s Men´s Club.

Ved spørgsmål til klubben er du velkommen til at spørge klubbens præsident:                              

Poul Erik Mikkelsen,
Peløkkevej 73, 5900 Rudkøbing.
Tlf.: 97 99 11 68  Mail - Klik her

Email

Svendborg  Y’s Men’s Club har 25 medlemmer, som mødes 2. og 4. tirsdag i måneden. Størstedelen af møderne foregår i Sognehuset, Glarmestervej 6, Svendborg. hvor der startes med fælles spisning. Derefter er der korte meddelelser og 3 minutter, hvor en af klubbens medlemmer får ordet. Sidste halvdel af mødet er afsat til foredrag, debatoplæg eller anden form for underholdning. Klubmøder kan også foregå uden for ”huset” med besøg i natur-, kultur- eller erhvervsmæssig sammenhæng. Klubben er en blandet klub, hvor både kvinder og mænd kan blive medlemmer.

 

Program 2. halvår 2018

 

AUGUST

12.  Sæsonstart.

28. ”Gensyn med Ethiopien,”  v/ pastor Jørgen Flensted-Jensen, Brylle

SEPTEMBER

11.  ”Kirkegården i forandring,”  v/ tidligere kirkegårdsleder i Svendborg, Tommy Christensen

25. Klubmøde

OKTOBER

04. Distriktsklubmøde  Arrangør: Club Vestfyn.

23. ”Mit liv med musik,”  v/ musiklærer og organist ved Korup Kirke, Irina Natius, Haarby

NOVEMBER

13. ”Mercy Ships - et hospitalsskib ladet med håb og fremtid!”  v/ Gitte Kliver, Odense
Vestfyn YMC og Midtfyn YMC inviteres
21. Besøg hos Midtfyn YMC  “De danske krigssejlere” v/ Anni Schwartz Hansen

DECEMBER

11. Adventsfest.

Program 1. halvår 2019

 

JANUAR

08. Musik og sangaften  v/ organist Allan Wahl og klarinettist Niels Otto Jessen
20. International kirkedag
22. ”Kunstneren Sven Havsteen-Mikkelsen”  v/ bibliotekar Carsten Winther


FEBRUAR

12. Klubmøde med præsidievalg
26. ”Slottet i Skoven”  v/ tidligere direktør for Vejlefjord Centret, Palle Møller Nielsen


MARTS

12. Foredrag ved Poul Knudsen, Odense - ansat ved NASA, USA.
26. ”Erindringer fra et langt liv som præst,” v/ sognepræst Hanne Davidsen, Rudkøbing

APRIL

05. Distriktsstævne i Odense  Club Odense arrangerer
09. Klubmøde
23. En inspirationsaften: ”Fra aktiv højskoleelev til aktiv Y’s Man,” 
v/ Ulrik Lauridsen, Vejle

MAJ

14. Hyggemøde hos Jytte Vilsgaard
28. Generalforsamling og præsidieoverdragelse

JUNI

11. Sæsonafslutning
15. Regionskonference i Silkeborg
OBS! Konferencen afvikles på én dag

 

 

Y’s Men’s Julekalenderen

er en årlig tilbagevendende aktivitet, der fortrinsvis bliver solgt af de kristne ungdomskorps på Sydfyn og Langeland i november og december måned. På bagsiden er der annoncer fra Svendborgs lokale handlende. Overskuddet give ungdomskorpsene en god økonomisk støtte.

Læs mere Klik her


Klubben støtter også internationale projekter - oftest gennem Y’s Men Region Danmark, som er paraplyorganisation for alle danske klubber.